Chuyển đến nội dung

Telephone Operator

  • Thông tin cá nhân, step 2 of 4
Giới thiệu về bản thân
Kinh nghiệm làm việc
Vui lòng cung cấp trải nghiệm làm việc gần đây nhất của bạn
xóa
thêm mục khác
Giáo dục
xóa
Đã tốt nghiệp?
thêm mục khác
Ngôn ngữ
Ngôn ngữTrình độ viếtTrình độ nóiThao tác
xóa
thêm mục khác
Thông tin bổ sung
Sau khi gửi thông tin trên, bạn sẽ không thể thực hiện thêm thay đổi cho đơn ứng tuyển này. Vui lòng xem lại tất cả các mục để đảm bảo thông tin chính xác trước khi bạn tiếp tục.
Ngôn ngữ ưu tiên

Phiên bản tiếng Anh của biểu ngữ cookie, cảnh báo gian lận, xác nhận và/ hoặc mọi tuyên bố khước từ khách trong cổng thông tin này (“Thông báo”) sẽ kiểm soát tất cả các khía cạnh và sẽ được ưu tiên trong trường hợp có bất kỳ sai lệch và/ hoặc không thống nhất nào với bất kỳ phiên bản được dịch nào. Mọi phiên bản Thông báo ở các ngôn ngữ khách đều chỉ được cung cấp để mang lại sự thuận tiện cho bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng trong mọi trường hợp, Rosewood Hotel Group sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại hoặc mất mát do bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm, hoặc sai chính tả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các bản dịch của Thông báo bất kỳ.
Xác nhận
Tôi xác nhận và đồng ý rằng Rosewood Hotel Group, và các chi nhánh của công ty   (“Rosewood”) và các chủ sở hữu tài sản được quản lý của bên thứ ba sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo Thông báo về quyền riêng tư của người xin việc.
Tôi hiểu và đồng ý rằng thông tin tôi gửi sẽ được chuyển ra khỏi quốc gia tôi hiện đang cư trú đến Hoa Kỳ, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hà Lan, và các khu vực và quốc gia khác trên toàn cầu (như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư của người xin việc) liên quan đến cơ hội Rosewood.

Bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư như được nêu trongChính sách quyền riêng tư người xin việc